1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Нормативно-правова база

Закони України:
1. "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. №651-ХІV(редакція від 28.09.2017) http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-14

3. "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007р. №877-V ( Редакція від 01.01.2017, Редакція відбудеться 04.04.2018)http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16

4. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 №322-VIII ( Редакція від 02.12.2017)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08

5. Про охорону праці від 14.10.1992 № 2694-XII (Редакція від 05.04.2015)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

6. Про захист персональних даних від 01.06.2010 № 2297-VI (Редакція від 01.01.2017)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

7. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III (Редакція від 08.07.2017)
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (Редакція від 18.12.2017)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (Редакція від 19.07.2017)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15

10. Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 № 2939-VI (Редакція від 01.05.2015)
http://zakon.rada.gov.ua/go/2939-17

11. Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII (Редакція від 03.08.2017)
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

12. Про публічні закупівлі від 25.12.2015 № 922-VII (Редакція від 06.11.2017)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/922-19

13. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від 24.02.1994 № 4004-XII (Редакція від 28.12.2015)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

14. Про захист населення від інфекційних хвороб від 06.04.2000 № 1645-III (Редакція від 05.12.2012)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1645-14

15. Про охорону дитинства від 26.04.2001 № 2402-III (Редакція від 30.11.2017)http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

16. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності від 15.09.1999 № 1045-XIV (Редакція від 01.01.2016)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-14

17. Про відпустки від 15.11.1996 № 504/96-ВР (Редакція від 11.06.2016)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-вр

18. Про оплату праці від 24.03.1995 № 108/95-ВР (Редакція від 01.01.2017)http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр

19. «Про національну програму інформатизації» від 04 лютого 1998 року № 74/98-ВР (Редакція від 01.08.2016)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр

Укази Президента України:

1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні від 30.09.2010р. №926/210
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/926/2010

2. Про Національну доктрину розвитку освіти від 17.04.2002 №347/2002http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Акти Кабінету Міністрів України, Накази Міністерств:

1. Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 (Редакція від 12.08.2017)http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-п

2. "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" Постанова КМУ від 14 червня 2000 р. N 963 ( Редакція від 05.05.2016)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-п

3. «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу» Постанова КМУ 5 жовтня 2009 р. N 1121 (Прийняття від 05.10.2009)http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1121-2009-п

4. Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу від 17 червня 2015 р. № 413
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/413-2015-п

5. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності від 27 серпня 2010 р. № 796 (Редакція від 29.04.2017)http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-п

6. Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку від 22 листопада 2004 р. № 1591 (Редакція від 29.03.2016)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-п

7. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти від 20.04.2011 № 462
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-п

8. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня №409 від 03.04.12 року зі змінами
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/669-

9. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти від 23 листопада 2011 р. № 1392 (Редакція від 21.08.2013)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п

10. Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах від 20.07.2009 № 518/674
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09

11. Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.1993 № 58 (Редакція від 04.11.2014)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0110-93

12. Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів від 08.12.2009 № 1318 (Редакція від 21.08.2015)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1318-2009-п

13. Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів від 16.08.2010 № 682 (Редакція від 02.07.2012)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10

14. Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів від 03.05.2012 № 353
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/353-2012-п

15. Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій від 24.05.2012 № 4865-VI (Редакція від 21.05.2015)http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4865-17

16. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій 24 жовтня 2012 р. № 989
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/989-2012-п

17. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні №1417 від 30.12.2014р. (зі змінами).
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15

Накази та листи департаменту освіти і науки ЛОДА

1. Щодо дотримання вимог пожежної безпеки в установах та закладах освіти області від 17.06.2015р. №09-08/1719
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1229-16

Накази та листи Стрийського міського відділу освіти

1. Про організацію проведення обліку дітей, закріплення вулиць за загальноосвітніми навчальними закладами та роботи щодо охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку в м. Стрию в 2017 році від 19 квітня 2017р. №94
http://stryi-rada.gov.ua/rish-vyk.php?rv=view&n=3049

2. Вулиці закріплені за Стрийською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №7 (Додаток до Рішення виконкому від 19.04.2017р. №94)


Накази та листи МОН України
Накази :
1. «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» №1547 від 30.12.2014
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46106/

2. «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України » № 648 від 27 травня 2014 року
http://osvita.ua/legislation/other/41372/

3. «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10. 2013 р. № 1456» "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі" № 225 від 14.03.2014 р.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS22401.html

4. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисципліну системі загальної середньої освіти» № 1222 від 21 серпня 2013 року (зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року)
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36975/

5. «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» № 921 від 17.08.2012 (Редакція від 01.09.2016)
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02

6. «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128» «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» № 921 від 17.08.2012
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02

7. «Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» № 664 від 06 червня 2012 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29821/

8. «Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 16.08.2004 року № 658 (Редакція від 06.03.2015)http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1071-04

9. «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 12 вересня 2011 року № 1050http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/22742/

10. «Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів» від 09.12. 2009 р. № 1114
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS12135.html

11. Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти» № 1021 від 17.09.12 року
http://osvita.ua/legislation/other/31131/

12. «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» 01.06.2010 N 521
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0651-10

13. «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів » № 204 від 07.04.05 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/4346/

14. «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 N930 (редакція від 30.09.2013р.)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10

15. «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти » №329 від 13.04.11 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/18438/

16. «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011 №423
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS25894.html

17. «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» №496 від 03.06.2008 р.
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/960/

18. Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів(вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я від 01.02.2013р. №72/78
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-13

19. Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» N 579 від 11.12.2000 (Редакція від 07.03.2012р.)
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0923-00

20. Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку документів про освіту для загальноосвітніх навчальних закладів від 13.08.2007 N 737
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1129-07

21. Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 08.04.2015 № 412
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4018-

22. Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти N 434 від 06.09.2000 (Редакція від 16.07.2006)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00

23. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури від 20.07.2009 № 518/674
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0773-09

24. Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» від 17.03.2015 № 306 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46748/

25. Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів від 20.07.2004 № 601
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1121-04

26. Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу від 16 червня 1994 р. № 184
https://docs.google.com/document/d/11plmY-fme1conN2oTnOLKNTPzv4O1lMpCi4X9lxxRHo/edit

27. Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів від 20.05.2004 № 407http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0730-04

28. Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України від 03.05.1999 № 127 (Редакція від 03.08.2009)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0922-99

29. Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру „Сокіл” („Джура”)від 13.06.2012 № 687 (Редакція від 30.05.2014)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1094-12

30. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України N 439 від 07.09.2000
http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8456/10575/469015/

31. Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів від 17.02.2004 № 120
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8847.html

32. Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455 (Редакція від 26.04.2000)
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94

33. Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах № 882 від 02.08.2012 року
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/30649/

34. Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів № 1/9-533 від 07.08.13 року
http://osvita.ua/legislation/other/36771/

35. Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів від 14.12.2012 № 1423
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13

36. Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України №1243 від 31.10.11 року
http://zakon.kadrovik01.com.ua/regulations/1521/8456/10575/469037/

37. Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів від 08.04.2015 № 412. Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0472-15

38. Наказ МОН № 1050 від 08.10.2015 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році"від 16 вересня 2015 року № 940
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/48043/

39. Про затвердження Положення про дистанційне навчання № 466 від 25.04.2013 (Редакція від 21.08.2015)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

40. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників № 930 від 06.10.2010 (Редакція від 30.09.2013)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10

Листи :

1. «Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання» № 1/9-494 від 26 вересня 2014 року
http://osvita.ua/legislation/other/42947/

2. “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах” № 1/11-8269 від 17.08.2017
http://osvita-mk.org.ua/index/pereliki_navchalnoji_literaturi/0-90

3. «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» № 1/9-343 від 01.07.2014
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2604-

4. «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» № 1/9-319 від 16.06.14 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/41707/

5. "Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів" від 07.06.2017 № 1/9-315
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/7753-

6. «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань» № 1/9-72 від 28.01.14 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/39141/

7. «Про атестацію учнів, які навчалися за кордоном» від 22.03.2001 №1/9-124
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS614.html

8. "Про одержання атестатів особами, які відмовилися від ідентифікаційних кодів" від 15.01.2004 №1/9-16
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-777C6EDCAEA/list-9CBF2D9326

9. «Про дострокове проведення державної підсумкової атестації» від 02.04.2002 №1/9-165
http://ua-info.biz/legal/baseoe/ua-xmwoiu.htm

10. Щодо звітності про проведення державної підсумкової атестації за освітній рівень базової та повної загальної середньої освіти № 1/9-360 від 02.06.2008
http://pravo.levonevsky.org/bazaua09/pismo/sbor02/text02829.htm

11. «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту» від 08.02.2010 №1/9-67
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/6571/

12. «Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту» від 28.04.2012р. №1/9-326
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29245/

13. «Про проведення випускних вечорів у навчальних закладах» від 07.05.2001 №1/9-181
http://ua-info.biz/legal/basewp/ua-xmphdu.htm

14. "Про посилення виховної і роз’яснювальної роботи з випускниками щодо правил поведінки у громадських місцях під час проведення випускних вечорів" від 06.06.2003 №1/9-287
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS1549.html

15. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів № 1/9-61 від 06.02.08 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2617/

16. Щодо обов'язкової ділової документації № 1/9-285 від 10.06.15 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47142/

17. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/

18. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності № 1239 від 28.08.13 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36933/

19. Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу «04» липня 2012 р. № 27-а
http://pravo.lekciya.com.ua/doc/1874/index.html

20. Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") в навчальних закладах № 1/9-78 від 17.02.15 року
http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/45995/

21. Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами від 30.07.2014 р. № 1/9-385
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/42292/

22. Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу № 762 від 14.07.2015
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0924-15

23. Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін № 1/9-426 від 01.06.12 року
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/30312/

24. Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах № 8 від 12 січня 2016 року
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16