Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7
Вітаємо на оновленому сайті школи
м. Стрий вул. Коллеси, 12
(03245)-5-20-52 ДИРЕКТОР (03245)-7-12-96 БУХГАЛТЕРІЯ
school7-str@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7

Вітаємо на оновленому сайті школи
МЕНЮ

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення посади директора

закладу загальної середньої освіти

 

Найменування  і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти

ЗЗСО – Стрийська загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів № 7 вул. Колесси, 12 м. Стрий, Львівська область 82400

Найменування посади та умови оплати праці

директор

посадовий оклад 8566,35 грн.,

доплата за престижність праці ,

доплата за стаж педагогічної роботи

відповідно до діючого законодавства

Кваліфікаційні вимоги до керівника

1.  Громадянство України

2.  Вільне володіння державною мовою;

3.  Вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста);

4.  Стаж педагогічної роботи (науково- педагогічної роботи) не менше трьох років.

5.  Організаторські здібності.

6.  Фізичний та психічний стан не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків.

7.  Наявність довідки про несудимість.

Перелік документів

Строк подання документів

Місце їх подання для участі в конкурсі

1. заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2. автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3. копія паспорта громадянина України;

4. копія документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста)                    (з додатком, що є його невід’ємною частиною);

5. документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

6. копія трудової книжки ;

7. довідка про відсутність судимості;

8. довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

9. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

10. Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені документи подаються особисто               (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Документи приймаються до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу (30.04 - 28.05. 2021 р.).

м. Стрий вул. Шевченка, 107, Управління освіти, приймальня

Дата та місце проведення конкурсного відбору

його складові та тривалість

Дата  22.06.2021 р.

Місце проведення: м. Стрий вул. Шевченка, 71 Стрийська міська рада, конференц-зал.

Складові:

-  Прийняття документів від осіб ,які виявили бажання взяти участь у конкурсі .

-  Перевірка поданих документів на відповідність встановленим вимогам – протягом 5 робочих днів: 31.05- 04.06.2021 р.

-  Оприлюднення на сайті засновника – Стрийської міської ради переліку кандидатів , допущенних до участі у конкурсному відборі – 04.06. 2021 р.

-  Ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківської громадськості – до 08.06. 2021 р.

-  Проведення конкурсного відбору – 22.06 2021 р.:

-  І-ІІ етапи – тестова перевірка знань та вирішення ситуаційного завдання (1год. 30хв.);

-  ІІІ етап – публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку ЗЗСО ( до 10 хв.; запитання та обговорення до 20 хв. ).

-  Визначення переможця конкурсу – не пізніше 24.06.2021 р.,  не пізніше 25.06.2021 р.

-  Оприлюднення результатів конкурсу – не пізніше 24.06. 2021 р., не пізніше 25.06. 2021 р.

Особа, яка уповноважена приймати документи, надавати інформацію про конкурс; номер телефону та адреса електронної пошти

Документи подаються до управління освіти, Стрийської міської ради:  вул. Шевченка,107,           м. Стрий, Львівська область, 82400, секретарю, тел.5-32-31, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

Критерії оцінювання

 учасників конкурсу на заміщення  посади  

директора Стрийської загальноосвітньої середньої школи

 І-ІІІ ступенів № 7

Перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводиться шляхом складання іспиту.

          Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

          Під час проведення іспиту кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один
з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється
від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

         Під час іспиту перевіряються знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по два питання на перевірку знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та одне питання на перевірку знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р - всього 5 питань.

Кількість екзаменаційних білетів має бути не менше 10.

Іспит складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення  посади під час складання іспиту.    

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом  управління освіти Стрийської міської ради , вказуючи прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені у білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.      

          Загальний час для проведення іспиту становить до 60 хвилин.

 Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система:

 • П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та одне питання на перевірку знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.
 • Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та одне питання на перевірку знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.
 • Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
 • Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
 • Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться усіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

         Визначення результатів іспиту здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про його результати. Остаточною оцінкою у балах за іспит є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії. З результатами іспиту має бути ознайомлений кожний кандидат.

Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в управління освіти Стрийської міської ради.

Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена під час надання відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

 Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

 Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.  

    

           Кандидати, які набрали більше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що склали іспит та є такими, що допущені до наступного етапу конкурсу.

 Перевірка професійних компетентностей проводиться шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

         Ситуаційні завдання визначаються управлінням освіти Стрийської міської  ради. 

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують одне ситуаційне завдання із запропонованих .

          Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

              На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається  до                     30 хвилин.

            Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати надають секретарю свої відповіді.

Для оцінки знань кандидатів використовується трибальна система:

3 бали – ситуація розв’язана у межах вимог чинних нормативно-правових актів без можливого розвитку конфліктної ситуації;

2 бали – ситуація розв’язана, проте учасник демонструє незнання окремих нормативно-правових актів, що стосуються ситуації. Розвиток конфліктної ситуації не передбачається;

1 бал – хід розв’язання ситуації спонукає до розвитку конфлікту, є ознаки порушення нормативно-правових актів;

0 балів – учасник не орієнтується у можливих шляхах розвитку конфліктної ситуації.          

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься
до відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

  Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості
про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю комісії. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

При вирішенні ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом управління освіти Стрийської міської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата.

Після підготовки відповіді на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.      

        Конкурсна комісія на своєму засіданні заслуховує публічні презентації проєктів програм розвитку закладу загальної середньої освіти загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, шрифт Times New Roman, 14 пт, 1,5 інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації.

Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата проходить за наступним регламентом:

 • виступ кандидата – до 10 хв.;
 • запитання та обговорення –  до 20 хв.

            Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими критеріями від 1 до 5 балів за ступенем вираженості:

 • наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу;
 • наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення;
 • наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), визначення наявних проблем;
 • реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів;
 • відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади;
 • новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності;
 • залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проєктах тощо;
 • переваги обраного шляху розвитку закладу.

         Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, що вноситься до відомостей про результати оцінювання презентації та співбесіди.

  Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які визначаються, як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок за результатами іспиту, вирішення ситуаційного завдання, співбесіди та публічної презентації.

  Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у

 зведеній відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану.

  Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

 Конкурсна комісія за підсумковим рейтингом на своєму засіданні приймає рішення про визначення переможця конкурсу.

ПЕРЕЛІК

питань до письмового іспиту на знання законодавства України

у сфері загальної середньої освіти для кандидатів на  заміщення посади директора Стрийської загальноосвітньої середньої школи

І-ІІІ ступенів № 7

 Закон України  «Про освіту»

 • Законодавство України про освіту.
 • Право на освіту.
 • Забезпечення права на безоплатну освіту.
 • Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності.
 • Мова освіти.
 • Складники та рівні освіти.
 • Повна загальна середня освіта.
 • Територіальна доступність повної загальної середньої освіти.
 • Освіта осіб з особливими освітніми потребами.
 • Організаційно-правовий статус закладів освіти.
 • Управління закладом освіти.
 • Керівник закладу освіти.
 • Колегіальні органи управління закладів освіти. Громадське самоврядування в закладі освіти.
 • Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти.
 • Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями.
 • Документи про освіту.
 • Органи управління у сфері освіти.
 • Атестація педагогічних працівників.
 • Сертифікація педагогічних працівників.
 • Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти.

 

Закон України  «Про повну загальну середню освіту»

 

 • Законодавство України про загальну середню освіту та його основні завдання.
 • Рівні, строки та форми здобуття повної загальної середньої освіти.
 • Право на здобуття повної загальної середньої освіти.
 • Забезпечення територіальної доступності.
 • Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти.
 • Організація освітнього процесу.
 • Виховний процес.
 • Документи про освіту.
 • Педагогічні працівники.
 • Інклюзивне навчання.
 • Учнівське самоврядування.
 • Самоврядування працівників закладу освіти.
 • Заклад загальної середньої освіти.
 • Педагогічна рада.
 • Система забезпечення якості повної загальної середньої освіти.
 • Ліцензування освітньої діяльності.
 • Зовнішнє незалежне оцінювання.
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 • Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти.
 • Штатні розписи закладів загальної середньої освіти.

«Концепція реалізації державної політики у сфері реформування

загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період

до 2029 року», схвалена розпорядженням

 Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р

 • Проблема, яка потребує розв’язання.
 • Мета Концепції.
 • Шляхи і способи розв’язання проблеми.
 • Строки реалізації Концепції.
 • Очікувані результати. Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів.

 

ЗРАЗКИ

ситуаційних завдань для кандидатів

на заміщення посади директора Стрийської

Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7

 

 • У педагогічному колективі неодноразово порушували питання необхідності обговорення проєкту річного плану закладу освіти. Педагоги скаржилися, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, який має цей план виконувати. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний навчальний рік.
 • Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.
 • У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?
 • Учитель В.В. систематично порушує дисципліну і не виконує свої професійні обов'язки при потуранні його безпосереднього керівника заступника директора з НВР М.М. Директор школи знає не тільки про погану роботу В.В., але й про те, що М.М. не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків з В.В.., фактично заохочує недобросовісність В.В. чи замовчує її. Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання М.М. (безпосереднього керівника), начебто немає: покараним повинен бути В.В. (підлеглий). Але водночас директор школи усвідомлює, що в поганій роботі В.В. є значна частка вини М.М.
 • Які дії директора школи? Кого ж варто покарати?
 • Педагог-організатор школи О.В. повернулася з відпустки із запізненням на два дні і мотивувала це тим, що «неможливо було виїхати з Одеси, де вона відпочивала».
 • За порушення трудової дисципліни їй оголосили догану.
 • Незабаром після цього відбувся міський конкурс між командами шкіл, в підготовці до якого О.В. брала найактивнішу участь і команда школи посіла І місце.
 • Проте на педраді, де підводились підсумки роботи школи за семестр, О.В. не була навіть згадана в числі учасників підготовки до цього заходу, бо заступник директора з ВР школи викреслила її прізвище з тексту своєї доповіді.

Як правильно вчинити директору у даній ситуації?

 • Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому не етичні зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.
 • Які дії директора школи?

 • Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести в інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей, мотивуючи свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. При цьому батьки поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора школи?

 

© 2022. Всі права захищено.