Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7
Вітаємо на оновленому сайті школи
м. Стрий вул. Коллеси, 12
(03245)-5-20-52 ДИРЕКТОР (03245)-7-12-96 БУХГАЛТЕРІЯ
school7-str@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7

Вітаємо на оновленому сайті школи
МЕНЮ

Ми раді вітати вас
на офіційному сайті нашої школи!

Сайт адресований усім, кому цікаво знати, чим живе наш навчальний заклад

Перейти до розділу
 • Історія школи

                                                           Історія Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7
  Відповідно до рескрипту Міністерства знань і освіти Австрійської імперії від 18 грудня 1872р. № 15628 в Стрию було дозволено заснувати реальну школу.
  Початок першого навчального року в Стрийській Вищій реальній школі, яка знаходилась у приміщенні сучасної СЗШ №7, відбувся 1 вересня 1873р. Було відкрито перші чотири класи. Директором школи був призначений Еразм Місінський. Цісарсько-королівська Вища реальна школа в м. Стрию проіснувала до 1880р.

  У цісарсько – королівській Вищій реальній школі за весь період її існування Детальніше...  

 • Навчальний процес

  Організація освітнього процесу

  Весь освітній процес у школі організовано на реалізацію Законів України « Про освіту» та « Про повну загальну освіту».

  1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до Стратегії розвитку, річного та тижневого планів. Річний план роботи затверджується рішенням педагогічної ради школи.

  2. Основним документом, що регулює освітній процес, є Освітня програма школи на навчальний рік, що складається на основі Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України (надалі - МОН України). У робочому плані школи з урахуванням профілів навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечуються шляхом реалізації інваріативної та варіативної частини. Детальніше...  

 • Позакласна робота

  .

  Позакласна робота— це обов'язкова складова частина нормально організованого освітнього процесу школи. Вона проводяться паралельно з класною і служить засобом розширення, поглиблення і вдосконалення знань, здобутих учнями в закладі освіти.  Позакласна робота –є однією з форм організації дозвілля учнів, а також сукупністю різних видів діяльності, що володіє широкими можливостями позитивної дії на учнів і є самостійною сферою освітньої роботи вчителя, яка здійснюється у взаємозв'язку з роботою на уроці. Це система занять, заходів і організованого навчання учнів, що проводяться в школах і поза ними під керівництвом учителів, громадськості, органів учнівського самоврядування.

  Детальніше...

Організація освітнього процесу

Весь освітній процес у школі організовано на реалізацію Законів України « Про освіту» та « Про повну загальну освіту».

1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до Стратегії розвитку, річного та тижневого планів. Річний план роботи затверджується рішенням педагогічної ради школи.

2. Основним документом, що регулює освітній процес, є Освітня програма школи на навчальний рік, що складається на основі Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України (надалі - МОН України). У робочому плані школи з урахуванням профілів навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечуються шляхом реалізації інваріативної та варіативної частини. Освітня програма школи затверджується педагогічною радою школи .

3. Школа обирає форми, методи, засоби навчання та виховання відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та Статуту школи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4. Освітній процес у школі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання. Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН No8 від 12.01.2016р із змінами внесеними наказом МОН N955 від 10.07.2019р., в школі організовуються різні форми здобуття загальної середньої освіти. Під час введення карантинних обмежень у зв’язку із епідемією COVID-19 школа використовує технології дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти , затвердженого наказо МОН №1115 від 08.09.2020р. У 2021-2022 н.р. створено 3 інклюзивні класи згідно із Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх закладах , затвердженого постановою КМУ від 15.08.2011р.№872. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

5. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН No367 від 16.04.2018р.,без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування, визначеної органом місцевого самоврядування. Зарахування учнів до школи здійснюється до початку навчального року за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про народження, медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу), до 10-12 класів - документу про відповідний рівень освіти. До першого класу, як правило, зараховуються діти з шести років.

6. У школі для учнів 1-4 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Режим роботи груп продовженого дня визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік триває 175 навчальних днів. Навчальний рік поділяється на семестри (перший семестр та другий семестр). Конкретні терміни початку та закінчення семестрів протягом навчального року та канікулів визначаються рішенням педагогічної ради школи відповідно до ст.10 Закону України « Про повну загальну освіту». Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

9. Переведення учнів школи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України. У разі потреби учень може перейти протягом будь якого року навчання до іншого навчального закладу. У разі вибуття учня із школи батьки або особи, які їх замінюють подають заяву про вибуття учня та довідку із навчального закладу в який буде прийнятий на подальше навчання.

10. Після завершення навчання та успішного складання ДПА учні 9- х класів отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту , а випускники 11-х класів – свідоцтво про повну загальну середню освіту

© 2022. Всі права захищено.