Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7
Вітаємо на оновленому сайті школи
м. Стрий вул. Коллеси, 12
(03245)-5-20-52 ДИРЕКТОР (03245)-7-12-96 БУХГАЛТЕРІЯ
school7-str@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7

Вітаємо на оновленому сайті школи
МЕНЮ

Ми раді вітати вас
на офіційному сайті нашої школи!

Сайт адресований усім, кому цікаво знати, чим живе наш навчальний заклад

Перейти до розділу
 • Історія школи

                                                           Історія Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7
  Відповідно до рескрипту Міністерства знань і освіти Австрійської імперії від 18 грудня 1872р. № 15628 в Стрию було дозволено заснувати реальну школу.
  Початок першого навчального року в Стрийській Вищій реальній школі, яка знаходилась у приміщенні сучасної СЗШ №7, відбувся 1 вересня 1873р. Було відкрито перші чотири класи. Директором школи був призначений Еразм Місінський. Цісарсько-королівська Вища реальна школа в м. Стрию проіснувала до 1880р.

  У цісарсько – королівській Вищій реальній школі за весь період її існування Детальніше...  

 • Навчальний процес

  Організація освітнього процесу

  Весь освітній процес у школі організовано на реалізацію Законів України « Про освіту» та « Про повну загальну освіту».

  1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до Стратегії розвитку, річного та тижневого планів. Річний план роботи затверджується рішенням педагогічної ради школи.

  2. Основним документом, що регулює освітній процес, є Освітня програма школи на навчальний рік, що складається на основі Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України (надалі - МОН України). У робочому плані школи з урахуванням профілів навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечуються шляхом реалізації інваріативної та варіативної частини. Детальніше...  

 • Позакласна робота

  .

  Позакласна робота— це обов'язкова складова частина нормально організованого освітнього процесу школи. Вона проводяться паралельно з класною і служить засобом розширення, поглиблення і вдосконалення знань, здобутих учнями в закладі освіти.  Позакласна робота –є однією з форм організації дозвілля учнів, а також сукупністю різних видів діяльності, що володіє широкими можливостями позитивної дії на учнів і є самостійною сферою освітньої роботи вчителя, яка здійснюється у взаємозв'язку з роботою на уроці. Це система занять, заходів і організованого навчання учнів, що проводяться в школах і поза ними під керівництвом учителів, громадськості, органів учнівського самоврядування.

  Детальніше...

.

facebook 1607005240997 6740268510338670659 1Позакласна робота— це обов'язкова складова частина нормально організованого освітнього процесу школи. Вона проводяться паралельно з класною і служить засобом розширення, поглиблення і вдосконалення знань, здобутих учнями в закладі освіти.  Позакласна робота –є однією з форм організації дозвілля учнів, а також сукупністю різних видів діяльності, що володіє широкими можливостями позитивної дії на учнів і є самостійною сферою освітньої роботи вчителя, яка здійснюється у взаємозв'язку з роботою на уроці. Це система занять, заходів і організованого навчання учнів, що проводяться в школах і поза ними під керівництвом учителів, громадськості, органів учнівського самоврядування.

 

 

        Домінуюча роль в організації позакласної роботи належить класному керівнику, який є передусім організатором виховних заходів, діє у співдружності з іншими педагогічними працівниками школи. В школі працює ціла плеяда класних керівників, справжніх  майстрів своєї справи, які виховали не одне покоління школярів. Я хочу назвати їх імена: Дем’янова Л.В., Кіслічак О.Є., Гузан І.В., Рубан С.В., Тима Н.Я., Масник Н.В., Ігнатенко Л.М., Хоронжак Л.І., Сим Г.С., Литвиненко Н.О., Ортинська Л.І., Кулина Л.М.

 

Поняття «позакласної роботи» широке та неоднозначне, що включає різні заняття за змістом та

призначенням, за методикою проведення.

       При організації позакласної виховної роботи необхідно спрямувати зусилля педагогічного колективу й керівництва на різнобічність її змісту та суспільну спрямованість. Необхідно, щоб вона охоплювала моральне, естетичне, фізичне, трудове,  національно-патріотичне, екологічне виховання. Важливою стороною цієї роботи є використання її масових форм, як для виховання школярів, так і для розумної організації їх вільного часу.

        Педагогічному колективу варто піклуватись, щоби позакласна робота охоплювала як найбільше учнів, вона повинна сприяти розвитку суспільних інтересів, активності й самостійності учнів. З урахуванням цього  педагогічний колектив розробляє систему позакласної та позашкільної роботи, а керівництво школи надає методичну допомогу і здійснює контроль проведення та якості цієї роботи.

        В освітньому закладі склалися загальні принципи організації позакласної роботи. Найбільш загальним принципом, що визначає специфіку занять з учнями в позаурочний час, є добровільність у виборі форм і напрямів цих занять. Важливо, щоби школяру давався вибір гуртків чи секцій. Для виявлення кола інтересів учнів у школі можна поширити анкету про те, чим би діти хотіли займатись після уроків. Важливо, щоби будь-який вид занять, в який включаються учні, мав суспільну спрямованість, щоб вони бачили, що та справа, якою вони займаються, потрібна й корисна суспільству. Дуже важлива опора на ініціативу та самодіяльність, особливо в умовах організації справ у школі, де вчителі багато чого роблять за дітей. Якщо цей принцип правильно реалізується, то будь-яка справа сприймається школярами так, начебто вона виникла з їх ініціативи.

        Успіху позакласної виховної роботи сприяє чітка організація. Здійснення комплексного підходу до виховання вимагає, щоби при організації всіх заходів вирішувалась не тільки одна профільна задача, важливо, щоб кожний захід вирішував максимум виховних задач. При виборі змісту, організації форм завжди необхідно дотримуватись принципу врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Важливою умовою дієвості всіх видів виховної роботи є забезпечення їх єдності, наступності та взаємодії. Найбільш поширений такий розподіл форм позакласної роботи: індивідуальні, гурткові, об'єднуючі та масові.

      Індивідуальна робота - це самостійна діяльність окремих учнів, спрямована на самовиховання. Наприклад, підготовка доповідей, номерів художньої самодіяльності, підготовка ілюстрованих альбомів тощо. Це дозволяє кожному знайти своє місце в загальній справі. Ця діяльність вимагає від вихователів знання індивідуальних особливостей учнів шляхом бесід, анкетування, вивчення їх інтересів. Гурткова позакласна робота сприяє виявленню й розвитку інтересів і творчих здібностей у певній галузі науки, мистецтва, спорту. Найбільш поширені такі її форми, як гуртки та секції (предметні, технічні, спортивні, художні). У гуртках проводяться заняття різного типу: це доповіді, обговорення творів літератури, екскурсії, виготовлення наочного приладдя, лабораторні заняття, зустрічі з цікавими людьми й ін. Звіт про роботу гуртка за рік проводиться у вигляді вечора, конференції, виставки, огляду.

       До об'єднуючих форм роботи відносяться дитячі клуби, шкільні музеї, спілки, робота в проєктах. Значне поширення одержують клуби дружби, вихідного дня, цікавих зустрічей.. В загальному клуби діють  на засадах самоврядування, мають свої назви, статути. Робота клубів будується по секціях. Так, інтернаціональні клуби можуть мати секції: кореспондентську, вивчення історії, географії, економіки, культури країни, з якою дружать діти. Співпраця освітнього закладу з Міжнародною організацією «Корпус Миру» дала можливість організувати з волонтером зі Сполучених Штатів Америки Тіфані Росс Крістел «Англійський клуб». До роботи у клубі було задієно багато учнів. Профільні клуби (літературні, юного фізика, хіміка, математика.  Одна із об’єднюючих форм роботи є  шкільні  музеї і пов'язана зі збором матеріалів. Для цього проводяться походи, експедиції, зустрічі з цікавими людьми, ведеться широке листування, робота в архіві. Матеріали музею повинні використовуватись на уроках, для просвітницької діяльності серед дорослого населення. Необхідно, щоб робота шкільного музею проходила в контакті з державним, який повинен надавати їм наукову та методичну допомогу. В перспективі, в освітньому закладі працюватиме шкільний музей Куреню «Залізного Хреста», створеного  до 100 річчя Пластового руху. Щодо роботи в проєктах наш освітній заклад має багатий досвід і результативнісь. 2017 рік - участь у Всеукраїнському освітньому проєкті «Відкривай Україну» і як результат мурал на стіні школи, 2020 рік – цей же проєкт і як результат на подвір’ї школи стоять красені вуличні тренажери. Двічі поспіль команди  освітнього закладу були суперфіналістами. 2015 рік – участь і перемога в проєкті «SOS-пам’ятка архітектури» від Асоціації вчителів історії і суспільних дисциплін «Нова доба». 2018 рік – участь в проєкті «Історяі моєї громади» від Асоціації вчителів історії і суспільних дисциплін «Нова доба» і як результат з друку вийшла книжка «Історія нашої школи» присвячена 145 - річчю заснування освітнього закладу. Та участь у Міжнародному  освітньому  проєкті «EdCamp» 2017 -2018 роки.

     Форми масової позакласної роботи належать до числа найбільш розповсюджених у школі. Вони розраховані на одночасне охоплення багатьох учнів, їм властиві барвистість, урочистість, яскравість, великий емоційний вплив на дітей. Масова робота містить у собі великі можливості активізації учнів. Так, конкурс, олімпіада, змагання, гра вимагають безпосередньої активності кожного. При проведенні ж бесід, вечорів, ранків лише частина школярів виступає як організатори й виконавці. У таких заходах, як відвідування спектаклів, зустрічі з цікавими людьми, усі учасники стають глядачами. Співпереживання, що виникло під впливом участі в загальній справі, служить важливим засобом згуртування колективу. Традиційною формою масової роботи є шкільні свята та міські («Літературний карнавал», фестивалі «Сурми звитяги», Шевченківські фестивалі, Різдвяні фестивалі, фестивалі Великодної Паски). Вони присвячуються датам календаря, ювілеям письменників, діячів культури. Протягом навчального року можливе проведення 4-5-ти свят. Вони розширюють світогляд, викликають відчуття залучення до життя країни. Широко використовуються конкурси, олімпіади, огляди. Вони стимулюють дитячу активність, розвивають ініціативу. У зв'язку з конкурсами зазвичай улаштовуються виставки, що відбивають творчість школярів: малюнки, твори, вироби. Шкільні олімпіади організуються по навчальних предметах. Участь у них приймають учні з початкових класів. Їх мета - залучити всіх дітей із відбором найбільш талановитих. Огляди - найбільш загальна змагальна форма масової роботи. Їх задача - підбиття підсумків і поширення кращого досвіду, посилення діяльності із профорієнтації, організація гуртків, клубів, виховання прагнення до загального пошуку. Формою масової роботи з дітьми є класні години. Вони проводяться в рамках відведеного часу і є складовою частиною виховної діяльності. Будь-яка форма позакласної роботи повинна бути наповнена корисним змістом. Характерною рисою позакласної роботи є те, що в ній найбільш повно реалізується принцип взаємного навчання, коли старші, більш досвідчені учні передають свій досвід молодшим. У цьому складається один з ефективних способів реалізації виховних функцій колективу.

        Освітній заклад - є першим організовано-діючим середовищем, яке тривалий час впливає на дитину в період, коли вона проходить три найважливіших етапи розвитку - дитинство, отроцтво, юність. Освітній заклад акумулює всі впливи середовища в цілому.

 

© 2022. Всі права захищено.